29.685

Aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegripDit wetsvoorstel beoogt de administratieve lasten van zowel de rechtsbijstandverlener als de rechtzoekende te verlagen. De wijziging van het draagkrachtbegrip in de gesubsidieerde rechtsbijstand van netto maandinkomen naar belastbaar jaarinkomen zal naar verwachting circa 50% vermindering van de administratieve lasten opleveren.

Tevens beoogt het voorstel harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen: er is gekozen voor een inkomensbegrip dat aansluit bij het fiscale begrip verzamelinkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 september 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Nawijn stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2005 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

9 juli 2004

titel

Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten