Archief activiteiten commissies voor de JBZ-Raad, BZK/AZ, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) en VWS/JG