29.005

Goedkeuring Verdragen inzake Sociale Zekerheid met Marokko en TunesiëDit wetsvoorstel keurt de Verdragen tussen Nederland en Marokko (Trb. 2002, 132)PDF-document en Nederland en Tunesië (Trb. 2002, 229)PDF-document inzake sociale zekerheid goed. De verdragen bevatten handhavingsbepalingen waardoor uitkeringen naar deze twee landen geëxporteerd kunnen worden.

Door deze handhavingsafspraken kan verificatie en controle plaatsvinden ten aanzien van een aantal socialeverzekeringswetten. Het gaat om verificatie en controlen op indentiteit, in leven zijn, leefvorm, inkomen van betrokkene en van de partner, samenloop van uitkeringen, arbeidsongeschiktheid en bestaan, leeftijd, inkomen, onderwijs van het kind.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 maart 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 342 van 20 juli 2004.


Kerngegevens

ingediend

16 augustus 2003

titel

Goedkeuring van het op 24 juni 2002 te Rabat ondertekende Verdrag tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996, en Administratief Akkoord houdende wijziging van het Administratief Akkoord van 3 november 1972, zoals herzien en ondertekend op 30 september 1996 en 22 juni 2000, met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 2002, 132) en goedkeuring van het op 19 november 2002 te Tunis tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië houdende herziening van het op 22 september 1978 te Tunis ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid, zoals herzien en ondertekend op 23 oktober 1992 (Trb. 2002, 229)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad


Documenten