Commissie uit de Verenigde Vergadering (goedkeuring huwelijk Constantijn)Deze commissie bereidde de behandeling door de Verenigde Vergadering van het wetsvoorstel Toestemmingswet huwelijk Prins Constantijn met Laurentien Brinkhorst (nr. 8 (R1676)) voor.

Voorzitter van de commissie was het Tweede-Kamerlid Te Veldhuis (VVD). Griffier van de commissie was mw. Hordijk.


leden

uit de Eerste Kamer

uit de Tweede Kamer

  • Rehwinkel (PvdA)
  • Te Veldhuis (VVD)
  • Hillen (CDA)
  • Mw. Scheltema-de Nie (D66)
  • Van den Berg (SGP)