28.512

Initiatiefvoorstel-Dijksma Sponsoring van scholen in het primair en voortgezet onderwijsDit initiatiefvoorstel wijzigt de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs en stelt regels met betrekking tot sponsoring van scholen.

Sinds januari 2000 is een convenant van kracht dat gedragsregels ten aanzien van sponsoring via zelfregulering moet verbeteren. In de praktijk blijkt dat de in het convenant gestelde regels onvoldoende worden nageleefd. Aangezien de afspraken in een convenant niet afdwingbaar zijn, wordt door de initiatiefneemster voorgesteld regels ten aanzien van sponsoring bij wet vast te leggen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Verworpen

Het voorstel is op 14 april 2004 verworpen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, de Groep Lazrak en ChristenUnie stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2002

titel

Voorstel van wet van het lid Dijksma tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het stellen van regels omtrent sponsoring van scholen in het primair en voortgezet onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

 • 14 april 2004
  stemming (verworpen, voor: SP, GL, PvdA, de Groep Lazrak en ChristenUnie) Handelingen TK 2003/2004, nr. 66, blz: 4298
 • 10 september 2003
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 91, blz: 5233-5250
 • 19 juni 2003
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 80, blz. 4570-4590
 • 18 juni 2003
  behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 79, blz. 4529-4548