Maidenspeech van E. van Middelkoop (ChristenUnie)

pdf Maidenspeech van E. van Middelkoop (ChristenUnie)


Bij:
  • debat over het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en openbaar mondeling overleg van de vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de Bijzondere Commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer d.d. 10 juni 2003 over de Europese Conventie

Handelingen 2002/2003, nr. 29 : blz. 893-894