25.408

Initiatiefvoorstel-Oudkerk inzake geneesmiddelenvoorzieningenDit initiatiefvoorstel van het lid Oudkerk (PvdA) wijzigt de Wet op de geneesmiddelenvoorziening. Ziekenhuisapotheken krijgen door dit voorstel de vrijheid ook buiten het ziekenhuis medicijnen te leveren.

Kleine instellingen kunnen kiezen voor samenwerking met een vrij gevestigde apotheker of samenwerking met een ziekenhuisapotheek. Doel van het voorstel is de effectiviteit en kwaliteit van de geneesmiddelendistributie te verbeteren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 september 1998 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 november 1999 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

19 juni 1997

titel

Voorstel van wet van het lid Oudkerk houdende wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten