24.803

Initiatiefvoorstel-Rehwinkel, De Graaf en Oedayraj Singh Varma inzake kiesrecht voor Provinciale Staten voor niet-ingezetenenDit initiatiefvoorstel van de leden Rehwinkel (PvdA), De Graaf (D66) en mw. Oedayraj Singh Varma (GroenLinks) stelt voor de Grondwet te wijzigen door niet-Nederlanders, die legaal en langer dan vijf jaar in Nederland wonen, actief en passief kiesrecht te verlenen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten.

De feitelijke woonplaats en de mate waarin iemand wordt beïnvloed door besluitvorming, dient volgens de indieners in belangrijke mate bepalend te zijn voor democratische betrokkenheid, in plaats van het criterium nationaliteit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is bij brief van 2 maart 2005 ingetrokken door het lid mw. Hamer (PvdA) (TK 24.803 nr. 7)PDF-document.


Kerngegevens

ingediend

11 juli 1996

titel

Voorstel van wet van de leden Rehwinkel, De Graaf en Oedayraj Singh Varma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot opneming van de mogelijkheid actief en passief kiesrecht voor provinciale staten te verlenen aan ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

niet van toepassing


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.