23.259

Initiatiefvoorstel-Van Boxtel met betrekking tot rechtspositie bij medische keuringenDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Boxtel (D66) biedt een wettelijke regeling voor zowel aanstellings- als verzekeringskeuringen.

Doel is een betere bescherming van de burger met inachtneming van de belangen van verzekeraars en werkgevers.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 april 1997 aangenomen.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995 - juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.