24.701

Initiatiefvoorstel-Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot intrekking van de non-activiteitsregeling voor ambtenaren die Tweede Kamerlid of Europarlementariër wordenDit initiatiefvoorstel van de leden Remkes (VVD), Zijlstra ((PvdA) en Scheltema-de Nie (D66) trekt de wettelijke non-activiteitsregeling voor rijksambtenaren die lid worden van de Tweede Kamer of van het Europees Parlement in. Ambtenaren die door het tijdsbeslag hun werk niet kunnen combineren met een politieke functie krijgen eervol ontslag.

Doel is normalisatie van de ambtelijke arbeidsverhoudingen en afname van de oververtegenwoordiging van leden afkomstig uit de ambtelijke dienst.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 januari 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, GL en Hendriks stemden tegen. De Eerste Kamer heeft heeft het voorstel op 16 juni 1998 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

26 april 1996

titel

Voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal, alsmede de Ambtenarenwet in verband met de intrekking van de non-activiteitsbepalingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

De eerste dag van de zesde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst of op een eerder bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.