26.423

Initiatiefvoorstel-Van der Hoeven / Luchtenveld inzake vrijstelling onroerendezaakbelasting (OZB) voor substraatteeltDit initiatiefvoorstel van de leden mw. Van der Hoeven (CDA) en Luchtenveld (VVD) wijzigt de Gemeentewet inzake vrijstelling van onroerende-zaakbelasting voor kassen en dergelijke waarin substraatteelt plaatsvindt.

Hiermee wordt de rechtsongelijkheid tussen grondteelt en substraatteelt ongedaan gemaakt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is 1 juli 1999 door de Tweede Kamer aangenomen. PvdA en GroenLinks stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 oktober 1999 aangenomen. PvdA en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 111 van 6 maart 2001.

Op 30 juni 2000 is een novelle op dit wetsvoorstel ingediend (27.215).


Kerngegevens

ingediend

1 maart 1999

titel

Voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

1 januari 2000


Documenten