26.019

Initiatiefvoorstel-Van Ardenne-van der Hoeven over veteranenpensioenenDit initiatiefvoorstel van het lid mw. Van Ardenne-Van der Hoeven (CDA) wijzigt de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd (25.447) zodanig dat er geen uitzondering meer wordt gemaakt voor degenen die een overheidspensioen ontvangen. Die groep ontving de eenmalige uitkering van fl. 1000,- van deze wet niet, omdat deze uitkering een pensioenvervangend element heeft.

Het CDA is echter van mening dat juist de erkenning van de verdiensten van veteranen het onderscheid tussen diverse groepen niet toelaat. In het voorstel is geen financieel dekkingsplan opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 december 1998 door de Tweede Kamer aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 1999 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 april 1998

titel

Voorstel van wet van het lid Van Ardenne-van der Hoeven tot wijziging van de bepalingen betreffende pensioen in de UItkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten