25.768

Initiatiefvoorstel-Dittrich, Swildens-Rozendaal en O.P.G. Vos inzake strafbaarstelling van belagingDit initiatiefvoorstel van de leden Dittrich (D66), mw. Swildens-Rozendaal (PvdA) en O.P.G. Vos (VVD) maakt belaging (stalking) strafbaar. Belaging is het stelselmatig inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer, door bijvoorbeeld achtervolging en telefonisch lastig vallen.

De maatregelen in dit voorstel komen met name voort uit de inspanningen die de Stichting Anti Stalking heeft geleverd om belaging in de publieke aandacht te brengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 september 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 mei 2000 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 282 van 27 juni 2000.


Kerngegevens

ingediend

1 december 1997

titel

Voorstel van wet van de leden Dittrich, Swildens-Rozendaal en O.P.G. Vos tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (strafbaarstelling van belaging)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten