8 (R1676)

Toestemmingswet huwelijk Prins Constantijn met Laurentien BrinkhorstDit voorstel van rijkswet verleent toestemming aan Prins Constantijn om in het huwelijk te treden met Laurentien Brinkhorst.

Goedkeuring vindt plaats overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet. Zou het huwelijk zonder toestemming van de Staten-Generaal plaatsvinden dan vervalt het recht op erfopvolging.

De geslachtsnaam van eventuele kinderen uit het huwelijk zal luiden: van Oranje-Nassau van Amsberg.


Stand van zaken

De Verenigde Vergadering heeft het voorstel op 10 april 2001 zonder stemming aangenomen. De aanwezige leden Platvoet, Pitstra, Van Gent, Van Schijndel en De Wolff (allen GroenLinks) is daarbij aantekening verleend.

Het burgerlijk huwelijk vond plaats op 17 mei 2001 en de kerkelijke inzegening op 19 mei 2001.


Kerngegevens

ingediend

15 februari 2001

titel

Het verlenen van toestemming aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn Christof Frederik Aschwin der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg om een huwelijk aan te gaan met Petra Laurentien Brinkhorst

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

10