27.784

Afschaffing vrijstelling vennootschapsbelasting voor gemeentelijke vervoersbedrijvenDit voorstel wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting waardoor de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor gemeentelijk vervoersbedrijven komt te vervallen.

Op basis van de Wet personenvervoer 2000 wordt gestreefd de marktwerking in het stads- en streekvervoer gefaseerd in te voeren. Dit voorstel dient ertoe de concurentieverstoringen en daardoor belemmering van de marktwerking door vrijstelling van de vennoootschapsbelastingplicht voor gemeentemeentelijke vervoersbedrijven te laten vervallen. Verder worden eventuele voor- of nadelen voor overheidsbedrijven bij de overgang naar een belastingplicht voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 november 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2001 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

5 juni 2001

titel

wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (afschaffing vrijstelling enkele overheidsbedrijven en voorkoming incidentele voor-en nadelen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van 1 januari 2002
  • 2. 
    Artikel I werkt voor NOB Holding N.V. terug tot en met 26 november 1999 en voor B.V. Weerbureau HWS tot en met 1 april 1999

Documenten