27.832

Wijziging aanwijzingsvoorwaarden deelneming ABPDit voorstel wijzigt de aanwijzingsvoorwaardende in de Wet privatisering ABP en beoogt de deelneming van werknemers van privaatrechtelijke instellingen die op grond van doelstelling en financiële verhouding een band hebben met de overheid in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in overeenstemming te brengen met een onderdeel van het kabinetsbeleid inzake de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars.

Het betreft het onderdeel vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf). De aanwijzing geschiedt in het kader van de Wet privatisering ABP en leidt tot een verplichte deelneming in het ABP. Hiermee wordt voorkomen dat een bedrijfspensioenfonds 'losse' instellingen verzekert.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 13 september 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 oktober 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 537 van 15 november 2001.


Kerngegevens

ingediend

26 juni 2001

titel

Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de aanwijzingsvoorwaarden voor deelneming in het ABP

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten