27.692

Introductie toeslagregeling ter compensatie van gemis aan overhevelingstoeslag ten aanzien van overzeese pensioenenDit voorstel stelt nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag per 1 januari 2001 ten aanzien van een aantal overzeese pensioenwetten.

Om dit te bereiken en in verband met de inwerkingtreding van de Algemene nabestaandenwet, worden deze wetten gewijzigd en geactualiseerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 21 juni 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 377 van 23 augustus 2001.


Kerngegevens

ingediend

26 april 2001

titel

Het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag per 1 januari 2001 ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede het actualiseren van die wetten in verband met de inwerkingtreding van de Algemene nabestaandenwet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug:

 • a. 
  tot en met 1 januari 2001 voor wat betreft Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3, onderdelen A en B, punt 3 van onderdeel F, onderdeel N, punt 5 van onderdeel P, onderdeel Q, onderdeel T, Artikel 4, onderdeel A, Artikel 5, onderdeel C, punt 3 van onderdeel E, het artikel 19a genoemd in onderdeel G, punt 1b en punt 2 van onderdeel H, punt 2 van onderdeel I, onderdelen M en N, Artikel 6, onderdelen A en C;
 • b. 
  tot en met 1 januari 1998 voor wat betreft Artikel 3, het artikel 27b genoemd in onderdeel S en Artikel 5, het artikel 19c genoemd in onderdeel G;
 • c. 
  tot en met 1 juli 1996 voor wat betreft: Artikel 3, de onderdelen C tot en met E, de punten 1 en 2 van onderdeel F, onderdelen G tot en met M, onderdeel O, de punten 1 tot en met 4 van onderdeel P, onderdeel R en de artikelen 27a en 27c genoemd in onderdeel S, Artikel 4, onderdeel B, Artikel 5, de onderdelen A en B, onderdeel D, de punten 1 en 2 van nderdeel E, onderdeel F, de artikelen 19b en 19d genoemd in onderdeel G, punt 1a van onderdeel H, punt 1 van onderdeel I, onderdelen J tot en met L en Artikel 6, onderdeel B.

Hoofdlijnen

De technische aanpassingen in dit voorstel zijn ingegeven door de volgende maatregelen:

 • de afschaffing van de overhevelingstoeslag;
 • de invoering van het nieuwe fiscale stelsel per 1 januari 2001;
 • het actualiseren van overzeese rechtspositieregelingen;
 • het volgen van de wijziging van de Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en enkele andere wetten (Stb. 1995, 696).

Documenten