24.789

Bepalingen aanpassing uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringenDit wetsvoorstel creëert de mogelijkheid om maatregelen te nemen om de bedrijfsverenigingen te ontvlechten van de uitvoeringsinstellingen.

Deze moeten volgens de Osv de uitvoering van de sociale verzekeringswetten laten verrichten op grond van een administratieovereenkomst door een erkende uitvoeringsinstelling, en daar dus juridisch los van staan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel is op 25 februari 1997 door de Eerste Kamer aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

25 juni 1996

titel

Bepalingen in verband met de aanpassing van de uitvoeringorganisatie sociale verzekeringen per 1 januari 1996

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten