27.611

Initiatiefvoorstel-Van Heemst en Wolfsen inzake de bestrijding van illegaal wapenbezit en wapengeweldDit initiatiefvoorstel van de voormalige Tweede Kamerleden Van Heemst (PvdA) en Wolfsen (PvdA) wijzigt de Wet wapens en munitie met het oog op het toenemende wapengeweld in de samenleving.

Het voorstel beoogt de politie meer in staat te stellen preventief vervoermiddelen op de aanwezigheid van wapens te controleren door de politie dezelfde bevoegdheden te geven als de douane nu al heeft. Op dit moment kan de politie slechts bij gerede verdenking een onderzoek instellen.

Ook de wetsvoorstellen (26.865) en (27.605) bevatten bepalingen inzake het controleren van vervoermiddelen op de aanwezigheid van wapens.


Stand van zaken

Vervallen
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 17 mei 2022 vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers.


Kerngegevens

ingediend

16 februari 2001

titel

Voorstel van wet van de leden Van Heemst / Wolfsen tot wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van het illegaal bezit van wapens en daarmee samenhangend geweld

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.