27.473 (R1668)

Rijkswet aanpassing rijkswetten euroDit voorstel van rijkswet past de rijkswetgeving aan in verband met de vervanging van de gulden door de euro. De guldensbedragen worden in de wetgeving omgezet in eurobedragen. De omrekening vindt plaats volgens de op Europees niveau vastgestelde regels (1 euro = f 2,20371), waarbij het resultaat wordt afgerond op hele eurocenten.

Hiermee worden de financiële consequenties van de omzetting voor overheid en burgers geminimaliseerd. Tegelijk met dit wetsvoorstel werd het voorstel aanpassingswet euro (27.472) ingediend tot aanpassing van "gewone" Nederlandse wetten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 19 juni 2001 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 september 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 482 van 1 november 2001.


Kerngegevens

ingediend

31 oktober 2000

titel

Aanpassing van Rijkswetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Rijkswet aanpassing rijkswetten euro)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2002


Documenten