27.202

Initiatiefvoorstel-Valk / Eurlings inzake een verbod op handmatig telefoneren in de autoDit initiatiefvoorstel van de leden Valk (PvdA) en Eurlings (CDA) voegt aan de Wegenverkeerswet 1994 een artikel toe waarin het de bestuurder van een motorrijtuig verboden wordt handmatig te telefoneren, terwijl deze aan verkeer deelneemt.

Hiermee wordt de verkeersveiligheid verbeterd en het aantal verkeersslachtoffers ten gevolge van het gebruik van de mobiele telefoon teruggedrongen. De overtreding wordt gestraft met een straf die vergelijkbaar is met het niet omhebben van een veiligheidsgordel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De initiatiefnemers hebben het voorstel bij brief van 27 februari 2002 (27.202 nr. 9) ingetrokken. Het kabinet heeft, als reactie op dit initiatiefvoorstel, een wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (verbod handmatig telefoneren)PDF-document ingediend, waardoor dit voorstel overbodig is geworden.


Kerngegevens

ingediend

22 juni 2000

titel

Voorstel van wet van de leden Valk en Eurlings tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met telefoneren tijdens het besturen van een motorrijtuig

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.