27.074

Initiatiefvoorstel-Van Wijmen / Ross-van Dorp inzake overerving adeldom in de vrouwelijke lijnDit initiatiefvoorstel van de leden Van Wijmen (CDA) en mw. Ross-Van Dorp (CDA) onderneemt een poging om de al enige jaren bestaande impasse op het punt van overerving van adeldom via de moeder te doorbreken.

Tevens worden een aantal onevenwichtigheden in de Wet op de Adeldom (Stb. 1994, 360) ten aanzien van adellijke ouders en hun kinderen ongedaan gemaakt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 30 mei 2002 door de initiatiefnemer mw. Ross-van Dorp ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

7 april 2000

titel

Voorstel van wet van de leden Van Wijmen en Ross-van Dorp tot wijziging van de Wet op de adeldom in verband met het wegnemen van onevenwichtigheden in het overheidsbeleid ten aanzien van adellijke ouders en hun kinderen (overerving adeldom in de vrouwelijke lijn)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.