26.800 XI

Begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2000Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2000 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 november 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2000 zonder stemming aangenomen.

Op 28 maart 2000 heeft de Eerste Kamer de motie-Van Gennip over de Ecologische Hoofdstructuur (26.800 XI, nr. 107a) met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

21 september 1999

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2000

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

1 januari 2000 of met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2000


Documenten