27.215

Novelle Initiatiefvoorstel-Van der Hoeven en Luchtenveld vrijstelling onroerende-zaakbelasting voor substraatteeltDit initiatiefvoorstel is de novelle op het initiatiefvoorstel vrijstelling onroerende-zaakbelasting (OZB) voor substraatteelt (26.423) van de leden mw. Van der Hoeven (CDA) en Luchtenveld (VVD).

Hiermee word de vrijstelling van OZB voor substraatteelt met terugwerkende kracht geregeld vanaf 1 januari 2000. Reeds opgelegde OZB-aanslagen voor substraatteelt door gemeenten zullen moeten worden ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 19 oktober 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PvdA is daarbij aantekening verleend. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 november 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 112 van 6 maart 2001.


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2000

titel

Voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van het voorstel van wet van de Leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000


Documenten