Met het vragen van aantekening kunnen leden aangeven dat zij, als er stemming zou hebben plaatsgevonden over een wetsvoorstel, tegen zouden hebben gestemd.

Woordvoerders of fractievoorzitters kunnen deze aantekening namens de aanwezige leden van hun fracties vragen.

Door dit op deze manier te doen, hoeft er geen hoofdelijke stemming te worden gehouden.

Het is niet toegestaan bij het vragen van aantekening een stemverklaring af te leggen.