25.343

Aanpassing Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de wet gemeentelijke basisadministratieDit wetsvoorstel regelt aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet inzake kiesgerechtigheid en de registratie daarvan ten behoeve van verkiezingen van de leden van het Europees Parlement, de Tweede Kamer, provinciale staten en de gemeenteraad.

Dit in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en met de invoering van het geïntegreerd vreemdelingenbeleid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 september 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. GroenLinks, CD en Hendriks stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 november 1997 zonder stemming aangenomen. GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 527 van 20 november 1997.


Kerngegevens

ingediend

13 mei 1997

titel

Aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en aanpassing aan het geïntegreerd vreemdelingenbeleid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • Als voorwaarde voor ingezetenschap in respectievelijk Nederland, de provincie en de gemeente wordt het vereiste gesteld van werkelijke woonplaats, en niet meer het rechtsvermoeden gebaseerd op het persoonsregister van een gemeente.
  • Het kiesrecht van niet-Nederlanders wordt gekoppeld aan die verblijfstitels die een zodanig verblijf mogelijk maken dat sprake kan zijn van een zekere mate van inburgering in de Nederlandse maatschappij.
  • Actief kiesrecht voor gemeenteraden komt toe aan vreemdelingen die op de dag van de kandidaatstelling en vijf jaar daaraan voorafgaand onafgebroken ingezetene is geweest met een verblijfsvergunning of een voorwaardelijke verblijfsvergunning.
  • Voor het passief kiesrecht is de dag waarop de gemeenteraad beslist over de toelating als lid van de gemeenteraad het refentiepunt.

Documenten