20.890

Gelijke behandeling bovenwettelijke sociale zekerheidDit wetsvoorstel verbiedt ongelijke behandeling van mannen en vrouwen bij door de sociale partners zelfstandig getroffen sociale-zekerheidsregelingen.

Het geeft uitvoering aan de Vierde Richtlijn van de Raad voor de Europese Gemeenschappen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 31 januari 1990 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 maart 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

18 oktober 1988

titel

Wijziging van het Burgerlijk wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Justitie

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst (met enige uitzonderingen).


Documenten

 • 10 maart 1998
  stemming (hamerstuk) PDF-document Handelingen EK 1997/1998, nr. 23, blz: 1113-1114
 • 24 februari 1998
  eindverslag commissie Szw nr. 269
 • 24 oktober 1995
  brief sts Szw nr. 56
 • 14 oktober 1993
  brief sts Szw nr. 43
 • 13 mei 1992
  brief sts Szw nr. 285
 • 31 januari 1990
  stemming (met algemene stemmen aangenomen)