24.169

Algemene nabestaandenwetDit wetsvoorstel vervangt de Algemene weduwen- en wezenwet door een Algemene nabestaandenregeling.

Dit i.v.m. maatschappelijke ontwikkelingen -zoals economische zelfstandigheid voor vrouwen- sinds de invoering in 1959.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel na hoofdelijke stemming op 20 decemberi 1995 met 41 stemmen voor en 33 stemmen tegen aangenomen. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 690 van 28 dec 1995.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.