24.457 (R1552)

Aanpassing Rijkoctrooiwet in verband met Wereld handelsorganisatieDit wetsvoorstel past de Rijksoctrooiwet aan aan het Verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie.

Het betreft enkele regels met betrekking tot intellectuele eigendom; in Nederland wordt al aan bijna alle minimumeisen voldaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 668 van 28 dec 1995.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.