24.483

Franchise WerkloosheidswetDit wetsvoorstel voert een franchise in in de werkgeverspremie voor het Awf.

De maatregel houdt een verlaging van de loonkosten in en is onderdeel van een pakket lastenverlichting dat leidt tot meer vraag naar eenvoudige arbeid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 686 van 28 dec 1995.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.