De Eerste Kamer behandelt begrotingsvoorstellen soms anders dan andere wetsvoorstellen.

Begrotingsvoorstellen worden als hamerstuk aangenomen als de behandeling niet voor 1 mei van het begrotingsjaar kan worden afgerond.

Het beleidsdebat vindt dan pas later plaats. De Eerste Kamer krijgt hiermee de kans om, ook al is het begrotingsvoorstel al aangenomen, alsnog met de regering over het beleid van het betreffende ministerie te praten.

Een bijzonder beleidsdebat vindt sinds enkele jaren plaats in de vorm van de Algemene Europese Beschouwingen waarin aspecten van (controle) het Europees integratieproces aan de orde worden gesteld.