De memorie van antwoord bevat de reactie op vragen en opmerkingen uit een voorlopig verslag.

De indieners van het wetsvoorstel ondertekenen de memorie. Dat kunnen ministers en/of staatssecretarissen zijn en, in het geval het een initiatiefvoorstel betreft, Tweede Kamerleden.

De leden en plaatsvervangend leden van de commissie krijgen de memorie in copyvorm direct nadat de bewindspersoon deze heeft ondertekend, toegezonden.

De leden en plaatsvervangend leden moeten na ontvangst binnen een bepaalde termijn (10-21 dagen) aangeven of zij prijs stellen op een verdere voorbereiding.

De memorie van antwoord kan worden besproken door de commissie.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.