Verenigde Vergadering over toestemmingswetDe gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) heet Verenigde Vergadering.

De Verenigde Vergadering komt alleen in een aantal bijzondere gevallen bijeen, die te maken hebben met zaken rond het Koninklijk Huis en de erfopvolging.

Eén daarvan betreft wetsvoorstellen die eventuele troonopvolgers toestemming geven tot het aangaan van een huwelijk op grond van artikel 28 van de Grondwet.

Sinds 1983 moeten deze door de Verenigde Vergadering worden behandeld. Voordien gebeurde dat afzonderlijk in Tweede en Eerste Kamer.