24.222

Wet Stichting Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid overheid en onderwijs (Uszo)Dit wetsvoorstel zorgt voor de totstandkoming van een nieuwe Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid (Uszo).

Privatisering van de huidige vier samen te voegen uitvoeringsorganisaties wordt zo mogelijk gemaakt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 641 van 27 december 1995.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.