24.331

Afwijking aanpassingsmechanisme in de Wet individuele huursubsidieDit reparatiewetsvoorstel vervangt in art.7, lid 3 en in art.7a, onder c in de Wih het percentage 5,5% door 4,5%.

Dit was verzuimd in de wet van 31-5-95 (Stb.310) die de huurcijfers voor het subsidietijdvak 1995-1996 verhoogde.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 533 van 16 november 1995.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.