24.664

Wijziging Kieswet en Gemeentewet met betrekking tot kiesrecht ingezetenen uit andere EG-lidstatenDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 94/80/Eg in de Kieswet en de Gemeentewet om iedere burger van de Unie die verblijf houdt in een andere lid-staat, daar kiesrecht te geven bij gemeenteraadsverkiezingen.

Dat betekent o.a. dat de eis van vijf jaar ingezetenschap voor Eu-onderdanen vervalt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 392 van 16 juli 1996.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.