24.697

Wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (invulling begrip pensioentoezegging)Dit wetsvoorstel laat onder andere de voorwaarde, dat pas sprake is van een pensioentoezegging als de werkgever tenminste vijftig procent in de kosten bijdraagt, vallen.

Daarmee wordt het voor pensioenfondsen mogelijk om ook pensioenregelingen uit te voeren die geheel of grotendeels door werknemers wordt betaald. Dit vergroot de flexibiliteit van pensioenregelingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 65 van 13 feb 1997.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.