24.698

Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringenDit wetsvoorstel regelt dat de WAO-premie per bedrijf gaat verschillen; de hoogte wordt afhankelijk van het aantal per bedrijf naar de WAO uitgestoten werknemers.

Werkgevers krijgen de mogelijkheid van een vrijwillig eigen risico van de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid. Doel is minder uitstoot van werknemers naar de WAO.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 175 van 29 apr 1997.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.