25.415

Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingenDit wetsvoorstel past een aantal wetten aan aan de nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Tevens wordt een aantal vergissingen hersteld die zijn ontstaan bij de totstandkoming van de PEMBA-voorstellen en de OSV 1997.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel is op 20 november 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 1997 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 794 van 30 december 1997.


Kerngegevens

ingediend

21 juni 1997

titel

Aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

 • 23 december 1997
  stemming (zonder stemming aangenomen) Handelingen EK 1997/1998, nr.13, blz: 661
 • 23 december 1997
  behandeling Handelingen EK 1997/1998, nr.13, blz: 650-661
 • 22 december 1997
  mededeling nr. 136c
 • 12 december 1997
  nota n.a.v. het verslag nr. 136b
 • 11 december 1997
  verslag commissie Szw nr. 136a
 • 20 november 1997
  gewijzigd voorstel van wet nr. 136