25.464

Aanpassing aan de derde tranche van de Algemene Wet Bestuursrecht IIDit wetsvoorstel vormt een aanvulling op het wetsvoorstel Aanpassingswet Awb I (25.280). In dit voorstel worden een aantal wetten aangepast die in dit eerste aanpassingsvoorstel nog niet konden worden meegenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 6 november 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 december 1997 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 580 van 18 december 1997.


Kerngegevens

ingediend

21 augustus 1997

titel

Aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb II)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Justitie
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

 • 2 december 1997
  stemming (hamerstuk) Handelingen EK 1997/1998, nr. 8, blz: 363
 • 18 november 1997
  eindverslag commissie justitie nr. 113a
 • 6 november 1997
  gewijzigd voorstel van wet nr. 113