25.524

Goedkeuring opzegging deel VI Europese Code inzake sociale zekerheidDit deel van de Europese Code inzake sociale zekerheid heeft betrekking op uitkeringen en verstrekkingen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De code wordt opgezegd omdat aan een artikel uit het Verdrag nr. 102 van de Internationale Arbeidsorganisatie rechtstreekse werking is toegekend. Met de opzegging wil de regering voorkomen dat dit verdrag geschonden kan worden door tegenstrijdigheden met de Code.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Verworpen in Tweede Kamer

Het voorstel is op 19 februari 1998 verworpen door de Tweede Kamer. D66 en de VVD stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

10 september 1997

titel

Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten