25.721

Aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechtenDit wetsvoorstel wijzigt twee fiscale wetten en de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Het voorstel strekt ertoe alle aandelenoptierechten te waarderen naar hun waarde in het economisch verkeer. Voor niet op de beurs genoteerde ondernemingen komt een aparte ministeriële regeling.

Tevens komt er een aparte heffingsregeling voor optierechten met een korte looptijd (korter dan drie jaar) en optierechten die binnen drie jaar worden vervreemd. Tenslotte wordt de spaarloonregeling verruimd voor sparen in de vorm van aandelenoptierechten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 31 maart 1998 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 370 van 25 juni 1998.


Kerngegevens

ingediend

30 oktober 1997

titel

Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering (aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst
 • 2. 
  Deze wet vindt geen toepassing met betrekking tot aandelenoptierechten die zijn overeengekomen voor 1 januari 1998

Documenten

 • 23 juni 1998
  behandeling PDF-document EK 34: blz. 1735-1739
 • 15 juni 1998
  nota naar aanleiding van het verslag nr. 303d
 • 20 mei 1998
  memorie van antwoord nr. 303b
 • 6 mei 1998
  voorlopig verslag commissie Financiën nr. 303a
 • 31 maart 1998
  gewijzigd voorstel van wet nr. 303
 • 31 maart 1998
  procedurevergadering commissie Financiën (bepaling datum voorbereidend onderzoek)
 • 31 maart 1998
  voorbereidend onderzoek commissie Financiën (inbreng voorlopig verslag)
 • 31 maart 1998
  nadere procedurevergadering commissie Financiën (inbreng verslag)
 • 31 maart 1998
  stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 1997/1998, nr. 41: blz. 4984
 • 24 maart 1998
  voortzetting behandeling Handelingen TK 1997/1998, nr. 38: blz. 4775-4785
 • 19 maart 1998
  behandeling Handelingen TK 1997/1998, nr. 37: blz. 4737-4749