26.052

Wijziging Kieswet inzake actief en passief kiesrecht Europees ParlementDit voorstel brengt wijzigingen aan in de Kieswet bij verkiezingen voor het Europese Parlement. De kiesgerechtigheid van een onderdaan uit een andere lidstaat kan voortaan uitsluitend op diens verzoek, en niet langer automatisch worden geregistreerd. Deze registratie is wel permanent.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 november 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 14 van 21 januari 1999.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 1998

titel

Wijziging van de Kieswet, ter nadere uitvoering van richtlijn nr. 93/109/EG van de raad van de Europese Unie van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEG L 329)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten