26.239

Veegwet SZW 1998Dit voorstel wijzigt onder meer een aantal sociale zekerheidswetten en bevat naast reparatiewetgeving ook enkele nieuwe voorstellen. Onderdelen van de wet zijn onder andere de mogelijkheid projecten, die gericht zijn op een vermindering van het beroep op de ww met ww-gelden te subsidiëren.

Ook zijn er voorstellen de Ziektewet uitkering voor zwangere en pas bevallen vrouwen niet meer in mindering te brengen op de ww-uitkering en fl. 150,- vergoeding per maand niet op de uitkering te minderen van bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk verrichten.

De Veegwet 1998 wil onredelijke gevolgen in de sociale uitkeringen door andere wetten herstellen en maatregelen voor een goede arbeidsparticipatie bevorderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 november 1998 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 742 van 30 december 1998.


Kerngegevens

ingediend

7 oktober 1998

titel

Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten