25.407

Aanpassingswet geregistreerd partnerschapDit wetsvoorstel brengt met het oog op de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek andere wetten daarmee in overeenstemming.

In dit voorstel is alle relevante wetgeving aangepast, met uitzondering van wetgeving ter implementatie van internationale regels.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 november 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De SGP is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 1997 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 juni 1997

titel

Aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld


Documenten

  • 15 december 1997
    stemming (hamerstuk) Handelingen EK 1997/1998, nr. 11, blz: 469-470
  • 2 december 1997
    eindverslag commissie justitie nr. 138a
  • 27 november 1997
    gewijzigd voorstel van wet nr. 138