26.866

Vrijwillige verzekering Algemene Nabestaandenwet voor personen woonachtig buiten NederlandDit voorstel wijzigt de Algemene Nabestaandenwet (ANW) vooruitlopend op een structurele herziening van de vrijwillige verzekering voor de Algemene Nabestaandenwet en de Algemene Ouderdomswet.

Het voorstel biedt personen ouder dan 65 jaar, die buiten Nederland wonen en na 1 januari 2000 niet langer verplicht verzekerd zijn voor de ANW, de mogelijkheid zich uitsluitend voor de ANW vrijwillig te verzekeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 november 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 december 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 543 van 21 december 1999.


Kerngegevens

ingediend

29 oktober 1999

titel

Wijziging van de Algemene nabestaandenwet ter ontkoppeling van de vrijwillige verzekering Algemene nabestaandenwet van de vrijwillige verzekering Algemene Ouderdomswet voor gewezen verzekerden ouder dan 65 jaar

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op 1 januari 2000 of op de dag na plaatsing in het Staatsblad met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000


Documenten