26.941

Maatregelen aangaande buitenlandse sportersDit voorstel wijzigt een aantal belastingwetten en is een onderdeel van het fiscale pakket 2000. Dit pakket van vier samenhangende wetsvoorstellen is een (wets)technische uitwerking van voorstellen die het kabinet in de Miljoenennota 2000 en elders heeft gedaan.

Het voorstel bevat maatregelen ter aanpassing van de regeling in de Loonbelasting en Vennootschapsbelasting inzake werknemersopties, de introductie van een fiscaal regime voor verlof en verlofsparen, en de introductie van een fictieve dienstbetrekking voor buitenlandse sporters.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 april 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 227 van 24 mei 2000.


Kerngegevens

ingediend

2 december 1999

titel

Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen (maatregelen aangaande buitenlandse sporters)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2000


Documenten