26.726

Wijziging van de instroom wachtgeldfondsenDit voorstel laat de eis, dat een werknemer 26 weken in dezelfde sector moet hebben gewerkt om de eerste zes maanden van de werkloosheidsuitkering ten laste van het wachtgeldfonds te brengen, vervallen.

De kosten van ontslag slaan hierdoor neer in de sector waar de ontslagbeslissing is gevallen. Ook regelt het voorstel dat de bevoegdheid werknemers vrij te stellen van de verplichtingen gericht op arbeidsinpassing, overgaat van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) naar de Minister van SZW.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 november 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 596 van 30 december 1999.


Kerngegevens

ingediend

13 september 1999

titel

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatstl, met enkele uitzonderingen


Documenten