Maidenspeech van mr. J.J.A.M. van Gennip (CDA)

pdf Maidenspeech van mr. J.J.A.M. van Gennip (CDA)


Bij:
  • Begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 1992 (22.300 V) (uitsluitend voor het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking)

Handelingen 1991/1992, nr. 21 : blz. 912-917