Voor 1823Tegen 328 Verdeeld : 3

 • Tegen
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) over transparante doorzichtige stembussen (35.455, G)
 • Voor
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35.670)
 • Voor
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35.455)
 • Voor
  31 mei 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake verlenging van de KKC en GO-C (36.011)
 • Voor
  31 mei 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2022 inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche (36.038)
 • Voor
  31 mei 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank (36.048)
 • Tegen
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheid (36.042 / 35.526 / 25.295, D)
 • Tegen
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag (36.042 / 35.526 / 25.295, C)
 • Tegen
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Brief van de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer ter aanbieding van de raming 2023 (EK CLI A)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (35.514)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35.816)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021 (36.005)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Herpositionering overeenstemmingsvereiste rechtspositionele regels voor individuele rechterlijke ambtenaren (36.006)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19 (36.014)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake Groningen en SUVIS (36.018)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (36.024)
 • Tegen
  17 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36.042)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Aanpassingen Politiewet 2012 die volgen uit de evaluatie van deze wet (35.759)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (35.880)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg (35.995)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake aanpassing steunmaatregelen (36.000)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 inzake coronamaatregelen (36.010)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36.025)
 • Voor
  10 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet kwaliteit incassodienstverlening (35.733)